Den ONIS

Den Nationale Service fir sozial Inclusioun (ONIS) ass eng Verwaltung ënner Tutelle vum Ministère fir Famill, Integratioun an d'Groussregioun, a gouf 2018 am Kader vum geännerte Gesetz iwwert de Revenu d'inclusion sociale (REVIS) an d'Liewe geruff.

Ausféierlech Informatiounen iwwert d'Ufro vum REVIS fënnt een op guichet.lu.

Missiounen

D'Missioun vum ONIS ass, d'Verpflichtungen déi sech fir hien aus dem geännerte Gesetz vum 28. Juli 2018 iwwert d'Akommes fir sozial Inclusioun (REVIS) erginn, ze erfëllen.

Den ONIS huet folgend Missiounen:

  • dofir suergen datt d'Bestëmmunge vum Kapitel 3 vum REVIS-Gesetz ausgeféiert ginn;
  • d'Koordinatioun vun den Aktioune vu concernéierten Instanzen an Organisatiounen;
  • d'Zesummestelle vun den néidege statisteschen Donnéeën iwwer d'REVIS Bezéier.

Den ONIS zentraliséiert den Accueil vun de Persounen déi d'Deklaratioun fir Zesummenaarbecht déi den Artikel 13(1) vum REVIS-Gesetz virgesäit ënnerschreiwe mussen.

Den ONIS ass och zoustänneg fir:

  • d'Zesummenaarbecht mat den Organisatioune bei deenen, wéi am Artikel 20 vum REVIS-Gesetz virgesinn, Aktivéierungsmesuren (mesures d'insertion) kënnen organiséiert ginn;
  • d'Zesummenaarbecht mat de Servicer vum Staat a mat aneren Organisatiounen déi ënnerstëtzend kënne wierken;
  • d'Zesummestelle vun administrative Statistiken;
  • déi administrativ Aarbechten.
Aktualiséiert